Yazı Detayı
19 Aralık 2017 - Salı 20:19
 
İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI: KUDÜS!
Mustafa Tolga ERCEDOĞAN
mustafatolgaercedogan@gmail.com
 
 

Kudüs (Arapça:القُدس ,al-Kuds; İbranice: יְרוּשָׁלַיִם (Yeruşalayim).

 

Orta Doğu'da bulunan, Dünya’nın en eski şehirlerinden biridir. Filistin ve İsrail devletleri Kudüs'ün kendi başkenti olduğunu söylemektedir. Akdeniz ve Ölü Deniz (Lut Gölü)’in kuzey sınırı arasında yer almaktadır.

 

800.000 üzerinde nüfusa ve 125,1 km²  alana sahiptir. Kudüs, üç semavi din olan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam için kutsal olarak kabul edilmektedir.

 

Yazımıza Kudüs şehri ile ilgili bu temel bilgileri vererek başlamak istiyoruz. Görüldüğü üzere Kudüs şehri bu kısa giriş bölümünden de anlaşılacağı üzere,3 semavi dine göre tartışılamaz bir konuma sahiptir. Gelin siz değerli okuyucularımızı çok sıkmayacak ve gereksiz laf kalabalığına boğmadan ayrı başlıklar halinde her semavi din açısından bu kadim şehrimizin önemi neymiş kısaca ele alalım…

 

Müslümanlık

 

Müslümanlar için Kudüs üçüncü en kutsal şehirdir.  Kudüs, Milattan Sonra 610 yılında ilk Kıble olmuştur ve Kuran’a göre Hz. Muhammed, 10 yıl sonra Miraç’a bu şehirden çıkmıştır.

 

Kudüs, Müslümanlar için, üçüncü en kutsal şehirdir Kıble, Mekke’deki Kâbe’den önce Kudüs’tü. Şehrin Müslümanlar için en büyük önem noktası, Hz. Muhammed’in miraca Kudüs’ten çıkmasıdır. Kuran-ı Kerim’e göre, Hz. Muhammed bir gece mucizevî bir şekilde Mekke’den Kudüs’e gelip miraca yükseldi. İsra Süresi’nin ilk Cüzü, Hz. Muhammed’in miraç hadisesinin Mescidi Aksa’dan gerçekleştiğini belirtir. Bu aynı zamanda ilgili Hadislerde de belirtilmiştir.

 

Hıristiyanlık

 

Hıristiyanlar için Kudüs’ün kutsallığı, İncil'e göre İsa’nın bu şehirde çarmıha gerilmesinden ve 300 yıl sonra Azize Helena’nın İsa’nın hayatındaki hac noktalarını belirlemesinden gelmektedir.

 

Hıristiyanlar, Kudüs’e hem Tevrat tarihiyle ilgili hem de Hz. İsa’nın hayatındaki öneminden dolayı, saygı gösterir. İncil’deki Yeni Ahit’e göre, Hz. İsa, doğumun hemen sonra Kudüs’e getirildi (260) ve büyüdüğünde İkinci Tapınağı temizlerdi. Bazı din adamları Hz. İsa’nın son akşam yemeğinin Kudüs’te olması ve İsa’nın çarmıha gerildiği yer orası kabul edildiği için Golgotha kenti de Hıristiyanlar için önemli alanlar arasındadır. Golgotha’nın bulunduğu yerde günümüzde Kutsal Kabir Kilisesi vardır ve Hıristiyanlar için bu kilise hac alanıdır.

 

 

Musevilik

 

Kudüs, Museviler için en kutsal şehirdir çünkü kutsal kitapları Tevrat’a göre, İsrail Kralı Davut, Milattan Önce Kudüs’ü Birleşik İsrail Krallığı’nın başkenti olarak inşa etti ve oğlu Kral Süleyman, İlk Tapınağı şehrin içinde kurdu.

 

Kudüs, Yahudilere Hz.Davud’un şehri Milattan Önce 10. yüzyılda ele geçirmesinden itibaren kutsallaşmıştır. Kudüs Süleyman’ın ve İkinci Tapınağın bulunduğu alandı.

 

Günümüzde, İkinci Tapınağın bir kalıntısı olan Ağlama Duvarı, Tapınak Dağından sonra Yahudiler için, ikinci kutsal alandır.

 

Dünya’nın her tarafında sinagoglar, önü Kudüs’e dönük Tevrat sandukalarına sahiptir ve Kudüs’teki sandukalar ise Tapınak Dağı’na dönüktü. Yahudiler dua ederken Kudüs’e ve Tapınak Dağı’na dönerler. Birçok Yahudi bu yönü göstermesi amaçlı evlerinde o yöne mızrak yerleştirirler.

 

Evet, sevgili okuyucular…

 

Gördüğünüz gibi semavi olan üç dini inanışa göre de Kudüs tartışmasız bir öneme sahiptir. Kudüs şehri her ne kadar Filistin ve İsrail arasında çekişmeli bir konuma sahip olsa da sahip olduğu bu tarihsel önem nedeniyle şahsi fikrimize göre tarafsız bir şekilde yönetilmesi gereken bir kent niteliği taşımaktadır.

 

Bu konu üzerine naçizane önerilerimizi sıralayacak olursak;

 

1-Kudüs şehri statüsü uluslararası kamuoyunca tanınacak bir siyasi yapıya bürünmelidir. Gerekirse Vatikan örneğinde olduğu gibi bir şehir devleti olarak tanınmalıdır.

 

2-Şehir Devleti statüsü olmayacak ise yönetimi BM ya da tarafsız bir kurul tarafından atanacak olan şehir konseyi tarafından yapılmalıdır.

 

3-Bu konsey üyeleri her dini yapının eşit temsili üzerine kurulmalı ve eşit söz ve oy hakkı tanınmalıdır.

 

4-Bu yapının garantörleri Türkiye, tarafsız bir batı devleti, Rusya olmalıdır.

 

Özetle;

Kadim olan Kudüs şehri hakkında görüşlerimiz böyledir. Dileğimiz odur ki, bir an önce bu minvalde ya da başka bir açıdan kangren haline gelen bu konuya bir çözüm bulunarak bir an önce daimi barışın bu topraklara hâkim olmasıdır…

 

Sürç’i lisan ettiysek affola...

 
Etiketler: İNSANLIĞIN, ORTAK, MİRASI:, KUDÜS!,
Yorumlar
Haber Yazılımı