Yazı Detayı
02 Kasım 2017 - Perşembe 12:07
 
Avrupa Avrupa Dedikleri
Saadet AÇIKALIN
ciftekopru@mynet.com
 
 

    Avrupa tarihi dünyanın son 500 yıllık tarihine,gelişimine,yönelimine damgasını vurmuş bir tarih.Günümüz dünyasını anlayabilmek,cumhuriyet ve demokrasi gibi kavramları gerçek anlamıyla tanıyabilmek için,istesek de istemesek de bu kıtayı bilmek zorundayız.    Yüzyıllar boyu krallıklar ve imparatorluklarla yönetilen bu kıta,İstanbul'un fethiyle büyük sancılara,değişimlere gömüldü.Kavimler Göçü'nün çalkantılarına fazla dayanamayan Roma İmparatorluğu,zaten M.S.395'te ikiye ayrılmıştı.Batı Roma 476'da dağılmış,Doğu Roma(Bizans)'da İstanbul'un fethiyle son bulmuştu.    İstanbul'u kaybetmek Avrupa'da o kadar büyük yankılara ve gelişmelere sebep oldu ki,etkileri günümüze kadar hala devam etmektedir.Avrupa 500 sene önce bir şeyleri sorgulamaya,anlamaya,değiştirmeyebaşladı.

 

Devrimler,karşıdevrimler,savaşlar,sınıflaşmalar,kamplaşmalar,ayrılma ve birleşmeler 5oo yıldır devam ediyor.İstanbul'dan Avrupa'ya geçen bilim adamlarının çalışmaları,eski Yunan medeniyetinin ve Arap eserlerinin incelenmesi,yerel dillere çevrilmesi düşünce ve bilim dünyasında inanılmaz etkiler bıraktı.Bırakması çok doğaldı çünkü din-krallık kavramları adına her çeşit imtiyazı elinde tutan kitle,insanı çok cahil ve atıl bırakmıştı.Bunda yozlaştırılmış din(Hristiyanlık) anlayışının etkisi büyüktür.Günlük yaşamdan dışarı itilmiş,hiçbir dünyevi meseleye çözüm bulmayan,kiliseye hapsedilmiş bir dindi bu.Menfaat karşılığı günah affetmek,malına mülküne sahip olmak için envai sebeplerle insanların güya din adına öldürülmesi,cennetten mekanlar satmak gibi Hz.İsa ile ilgisi olmayan bir uydurma din ile, yaşamak insanlığa haram edilmişti.

 

Kütüphane,kitap,bilmek ve anlamak bazı insanlara mahsus kılınırsa da içinden çıkılması güç bir cahillik ve bağnazlık oluşur.İşte o zaman madde,güç,para,altın bu aristokrat takımında toplanır ama her şeyin de bir nihayeti vardır.Avrupa'da bu nihayet Bizans'ın bitimiyle başladı.    Onların deyimiyle "İnsanlık gözlerini gökyüzünden yeryüzüne çevirdi."Fakat bu sefer de Avrupa başka bir sapmaya bulaştı.Madde,teknik ve aklın her şeye yeteceği anlayışı,beraberinde yeni çıkmazlar getirdi.Yeni buluşlar,adeta zevk ve sefa medeniyeti oluşturdu maalesef.Dünyalıkların tadını alan Avrupalı,daha da çok kazanmak,daha fazla edinmek adına kendi insanı da dahil herkesi her şeyi sömürmeye başladı.Bu sefer işçiyle patronu,halka devleti birbirine yeni düşmanlar olarak tanımlayan sosyalist-komünist akımlar oluştu.Bu da nefsinden başka bir şey tanımayan vahşileşmiş insan ruhunun,toplumu getireceği doğal bir noktaydı.

    Tüm bunların neticesinde,üstünde durulması ve anlaşılması gereken şunlar olabilir:Günümüz devlet anlayışı nedir,bunun Avrupa'daki temelleri nelerdir?Avrupa krallıklardan cumhuriyete,meclis anlayışına ne aşamalarla evrildi?Kim ne tür bir ihtilali hangi düşünceyle yaptı?İnsanları sokağa döken,rejimi sarsıp değiştirir hale getiren nedir?Kitleler her türlü manevi bağdan(Din,Allah,devlet,aile)koparsa bunun sonucu ne olur veya ne olmaz?Özgürlük ve eşitlik kavramları kimin için ne ifade ediyor?Acaba Avrupa halkları bu kavramlarla yola çıkarken sonucunun ne olacağını,denetimsiz özgürlüğün o kıtada kimin işine yarayacağını seçebiliyor muydu?Tam bu noktada,karşımıza skolastik Hristiyanlığa kapılmamış Yahudi düşüncesi çıkıyor.Yahudiler'in durup dinlenmeden çalışıp dünyalıklara sahip olma anlayışları,bunun da Avrupa'da hangi sebeplerle Yahudi aleyhtarlığına dönüştüğü, uzun uzun tetkik edilmesi ve düşünülmesi gereken bir konudur ki bu da başka bir yazı konusu olsa gerek.

 
Etiketler: Avrupa, Avrupa, Dedikleri,
Yorumlar
Haber Yazılımı